Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus

Nederland is wat betreft het coronavirus in een endemische fase beland. Een nieuwe fase waar niet langer sprake is van een pandemie, maar van een endemie. Het coronavirus zorgt niet meer voor grote maatschappelijke en economische problemen, waardoor de laatste adviezen ook vervallen. Het OMT-V heeft aangegeven dat een nieuwe vaccinatieronde in het voorjaar niet noodzakelijk is. Dit komt door het verloop van de pandemie, de opgebouwde bescherming en de minder ziekmakende omikronvariant die op dit moment dominant is. Het vaccineren door mobiele teams van de GGD wordt daarom naar een minimum gebracht. Voor de zeevaart betekent dat er niet langer aan boord gevaccineerd gaat worden. Vanaf 1 juni 2023 zijn vaccinatieafspraken alleen mogelijk op GGD-locaties. Hoe mensen een vaccinatie kunnen ontvangen, staat toegelicht op de website: Coronavirus vaccination for seafarers - GGD GHOR Nederland

Meer algemene informatie: Rijksoverheid.nl

Informatie over het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor (meestal niet-Nederlandse) zeevarenden.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat vaccinatie van zeevarenden per 1 januari 2023 zal worden uitgevoerd door de GGD in plaats van door Arbo Unie. Deze verandering heeft te maken met een combinatie van laag crisisniveau, publieke zorg als eerste voorkeur en beschikbare capaciteit bij de GGD. Momenteel is er onder zeevarenden nog vraag naar gemiddeld zo’n 100 vaccinaties per week.

Dit betekent dat werkgevers en zeevarenden vanaf 1 januari 2023 een afspraak dienen te maken voor een herhaalvaccinatie bij de GGD. De GGD kan dan ook op verzoek een vaccinatiecertificaat overleggen die internationaal geldig is (EUDCC). Om dat te kunnen doen dient de zeevarende zijn/haar patiëntennummer op te geven. Deze dient hij/zij direct na (herhaal)vaccinatie op te vragen op de desbetreffende GGD-locatie.

De drie voornaamste websites (Engels en Nederlands) om een vaccinatie en documentatie te ontvangen:

Bezoek www.ggd.nl voor de dichtstbijzijnde GGD.