Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus

Nederland is open. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Het blijft dus voor iedereen verstandig nog steeds de adviezen op te volgen om de verspreiding van het coronavirus beperken.

Meer informatie: Rijksoverheid.nl

Laatste stand van zaken betreffende het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor (meestal niet-Nederlandse) zeevarenden.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat vaccinatie van zeevarenden per 1 januari 2023 zal worden uitgevoerd door de GGD in plaats van door Arbo Unie. Deze verandering heeft te maken met een combinatie van laag crisisniveau, publieke zorg als eerste voorkeur en beschikbare capaciteit bij de GGD. Momenteel is er onder zeevarenden nog vraag naar gemiddeld zo’n 100 vaccinaties per week.

Dit betekent dat werkgevers en zeevarenden vanaf 1 januari 2023 een afspraak dienen te maken voor een herhaalvaccinatie bij de GGD. De GGD kan dan ook op verzoek een vaccinatiecertificaat overleggen die internationaal geldig is (EUDCC). Om dat te kunnen doen dient de zeevarende zijn/haar patiëntennummer op te geven. Deze dient hij/zij direct na (herhaal)vaccinatie op te vragen op de desbetreffende GGD-locatie. Zie ook het bericht van het ministerie onderaan deze e-mail.

De drie voornaamste websites (Engels en Nederlands) om een vaccinatie en documentatie te ontvangen:

Indien vaccinatie aan boord van het schip gewenst is, bezoek dan www.ggd.nl en neem contact op met de dichtstbijzijnde GGD om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.