Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Om veilig te kunnen doorwerken blijft het van onverminderd belang om het protocol "Samen veilig doorwerken" te volgen. Dit protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en sluit aan op de huidige maatregelen van de overheid. Het belangrijkste is om de basisregels te blijven volgen:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was je handen regelmatig
  • Nies en hoest in je elleboog

Gebruik mondkapje
Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. In aanvulling hierop moet een mondkapje of faceshield gebruikt moet worden bij bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen.

Meer informatie

Ter ondersteuning zijn er diverse documenten ontwikkeld met meer informatie gebundeld per situatie en maatregel:

Toolboxen Corona van Volandis

Gebaseerd op het protocol 'Samen veilig doorwerken' heeft Volandis toolboxen ontwikkeld. De toolboxen Corona geven o.a. informatie over:

  • De maatregelen die genomen moeten worden om deze risico's te beperken.
  • Hoe te werken op de bouwplaats.

Het protocol wordt regelmatig aangepast als daar aanleiding voor is. Het is dan ook aanbevolen regelmatig te kijken of er aanpassingen of nieuwe downloads zijn!

De helpdesk is een loket voor vragen, informatie en meldingen over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis. Deskundigen geven advies via het telefoonnummer 085 – 080 1544. E-mailen en chatten is mogelijk via: www.helpdeskcorona-bt.nl. Veel antwoorden zijn ook al te vinden op de FAQ-lijst.

Bijgewerkte versies van de toolboxen, factsheets en checklisten en infographics zijn te vinden op de website van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek onder "Downloads".