Machineveiligheid

Jaarlijks gebeuren er ongeveer 425 ernstige ongevallen in Nederland. Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties brengt risico’s met zich mee. Machines kunnen gevaarlijk zijn, of ze kunnen gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. U voorkomt ongelukken door ervoor te zorgen dat uw werknemers de machines veilig gebruiken en dat de apparaten voldoen aan alle veiligheids- en keurmerken.

De wetgeving voor machineveiligheid is gebaseerd op Europese richtlijnen. De Richtlijn Arbeidsmiddelen is in Nederland geïmplementeerd in het Arbobesluit. Op basis van de Richtlijn Arbeidsmiddelen moet voor alle bestaande machines een risicobeoordeling uitgevoerd worden, om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken.

Veilig bedienen van machines is ook mensenwerk, en daarom is voorlichting nodig aan medewerkers over machineveiligheid. Ten slotte is toezicht nodig door werkgever op het veilig werken met machines door medewerkers.

Meer specifieke informatie over de arbeidsmiddelen, gereedschappen en machines kunt u terugvinden in de Arbocatalogus Waterbouw via onderstaande links.