Toolbox overzicht

Werkgevers moeten volgens de Arbowet werknemers doeltreffend voorlichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. In het kader van VCA** moet een bedrijf jaarlijks minstens tien toolboxmeetings houden, bij VCA* wordt dit aanbevolen als middel voor structurele voorlichting. Hieronder treft u voor verschillende onderwerpen toolboxen-teksten aan die u voor uw eigen toolboxmeetings kunt gebruiken. De teksten zijn in Word-format opgesteld, zodat ze aangepast kunnen worden aan uw praktijk.