Campagne Top 5 risico's - Risico 3

De waterbouw sector doet er via diverse procedures en systemen alles aan om het werken veiliger te maken. Toch blijken sommige arborisico’s maar lastig uit te bannen en is daarvoor blijvende aandacht nodig. Daarom wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de Top 5 Risico’s in de waterbouw:

  1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen
  2. Snijden
  3. Bekneld raken
  4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object
  5. Geraakt worden in de ogen

Hopelijk inspireren wij u hiermee tot het nemen van succesvolle maatregelen in uw eigen werkomgeving!

Hierbij treft u de derde best practice aan. Bekijk ook de animatievideo die hoort bij het risico “bekneld raken”.

Net als bij voorgaande editie is ook nu een extra best practice voor het risico uitglijden, struikelen en vallen toegevoegd.

De Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” met de animaties, posters en brochure is beschikbaar op: gezondwerkenindewaterbouw.nl.