Campagne Top 5 risico's - Risico 5

De waterbouw sector doet er via diverse procedures en systemen alles aan om het werken veiliger te maken. Toch blijken sommige arborisico’s maar lastig uit te bannen en is daarvoor blijvende aandacht nodig. Daarom wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de Top 5 Risico’s in de waterbouw:

1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen
2. Snijden
3. Bekneld raken
4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object
5. Geraakt worden in de ogen

Over deze risico’s hebben wij de laatste maanden van 2021 voorbeelden van best practices opgesteld, waarmee wij hopelijk inspireren tot het nemen van succesvolle maatregelen in uw eigen werkomgeving!

Hierbij treft u de vijfde best practice aan, de laatste in de serie. Bekijk ook de animatievideo die hoort bij het risico “Geraakt worden in de ogen”.

De Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” met de animaties, posters en brochure is beschikbaar op: veiligwerkenindewaterbouw.nl.