Top 5 risico's in de waterbouw

In de Waterbouw wordt veel gedaan aan Veiligheidsmanagement via allerlei procedures, systemen etc. met als basis de RI&E. Toch blijken een aantal risico’s moeilijk uit te bannen.

Dit komt vaak niet zozeer alleen door een gebrek aan kennis en informatie, maar ook omdat gedrag op de werkplek niet makkelijk te beïnvloeden is. Dit vraagt dan ook om een goede voorlichting en -heel belangrijk- een lange adem! De Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” is samengesteld om bedrijven hierbij te ondersteunen.

De grootste risico’s in de Waterbouw

  1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen
  2. Snijden
  3. Bekneld raken
  4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object
  5. Geraakt worden in de ogen

De basis van de toolkit wordt gevormd door de flyer “De Top 5 Risico’s uit de Waterbouw in de Spotlights”. In deze flyer wordt beknopt een omschrijving gegeven van de top 5 risico’s, de eventuele bijbehorende beheersmaatregelen en PBM’s. Ook is er een Last Minute Risico Analyse (LMRA) checklist opgenomen. Om veilig te werken in de waterbouw is het van belang dat er altijd een LMRA (last minute risico analyse) wordt gedaan. Als deze checklist goed wordt uitgevoerd, wordt de kans op deze risico’s geminimaliseerd.

De toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Flyer: een kant-en-klare, downloadbare brochure in pdf-formaat met omschrijving van de top 5 risico’s, beheersmaatregelen en LMRA-checklist.
  • 5 Animaties: elk van deze video’s beeldt in enkele minuten een risico en bijbehorende beheersmaatregelen uit.
  • 5 Posters: Met de posters zijn de top 5 risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen op toegankelijke wijze zichtbaar voor de medewerkers en blijven ze langer onder de aandacht dan enkel tijdens een overleg of voorlichtingssessie.
  • Een Infographic.

Alle onderdelen zijn via de hyperlinks hieronder terug te vinden en/of te downloaden.