Campagne Top 5 risico's - Risico 1

Werkgevers en werknemers in de waterbouw doen er via diverse procedures en systemen alles aan om het werken veilig te maken. Toch blijken sommige arborisico’s maar lastig uit te bannen en is daarvoor blijvende aandacht nodig.

Het is al weer enige tijd geleden dat de campagne Top 5 Risico’s in de waterbouw is uitgebracht, maar de top 5 is de laatste jaren onveranderd gebleven. Sterker nog, helaas is in alle sectoren zichtbaar dat het aantal arbeidsongevallen zelfs weer op loopt!

Reden om hernieuwd aandacht te vragen voor de Top 5 Risico’s:

  1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen
  2. Snijden
  3. Bekneld raken
  4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object
  5. Geraakt worden in de ogen

Naar aanleiding van deze risico’s zullen de komende tijd voorbeelden van best practices verschijnen, waarmee wij hopelijk inspireren tot het nemen van succesvolle maatregelen in uw eigen werkomgeving!

Hierbij treft u de eerste best practice aan. Bekijk ook de animatievideo die hoort bij het risico uitglijden, struikelen, vallen en verstappen.

De Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” met de animaties, posters en brochure is beschikbaar op: gezondwerkenindewaterbouw.nl.