Campagne Top 5 risico's - Risico 4

De waterbouw sector doet er via diverse procedures en systemen alles aan om het werken veiliger te maken. Toch blijken sommige arborisico’s maar lastig uit te bannen en is daarvoor blijvende aandacht nodig. Daarom wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de Top 5 Risico’s in de waterbouw:

  1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen
  2. Snijden
  3. Bekneld raken
  4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object
  5. Geraakt worden in de ogen

Naar aanleiding van deze risico’s zullen wij u de komende tijd voorbeelden van best practices toesturen, waarmee wij hopelijk inspireren tot het nemen van succesvolle maatregelen in uw eigen werkomgeving!

Hierbij treft u de vierde best practice aan. Bekijk ook de animatievideo die hoort bij het risico “Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object”.

De Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” met de animaties, posters en brochure is beschikbaar op: https://www.veiligwerkenindewaterbouw.nl/top5risicos.