Arboportaal

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is opgezet als startpunt voor werkgevers werknemers en arboprofessionals die informatie zoeken over gezond en veilig werken.

Het Arboportaal sluit daarmee aan bij de manier waarop de Arbowet is ingericht: algemene doelvoorschriften van de overheid, die door werkgevers (samen met werknemers) verder worden uitgewerkt. Dat betekent dat voor meer informatie in veel gevallen wordt doorverwezen naar organisaties of websites die zelf verantwoordelijk zijn voor deze uit werking óf naar andere relevante bronnen, zoals kennisinstanties of de wettenbank. Het Arboportaal heeft daarmee een belangrijke doorverwijsfunctie.

Richtlijnen, tips en best practices

De pagina's bevatten richtlijnen, tips en best practices die in algemene zin toepasbaar zijn. De informatie is vaak minder geschikt voor het zoeken naar oplossingen voor meer specifieke of persoonlijke vraagstukken op het gebied van gezond en veilig werken.

De informatie is opgebouwd rond ruim 170 onderwerpen, die gegroepeerd zijn rond 16 thema's. Daarnaast bevat de website nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, relevante documenten waaronder veel gestelde vragen en externe bronnen zoals andere nuttige links, brochures, brancheorganisaties, wetgeving, instrumenten en arbocatalogi.