Overheid & Wet- en regelgeving

Goede arbeidsomstandigheden in een organisatie zijn belangrijk. Daardoor kunnen werknemers veilig, gezond en gemotiveerd hun werk doen. Daarnaast zijn gezonde en gemotiveerde werknemers productiever dan zieke of ongemotiveerde werknemers.

Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. Inspectie SZW houdt toezicht op deze wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Op deze pagina's vindt u informatie en diverse links op het gebied van wet- en regelgeving en beleid: