Wet- en regelgeving & initiatieven

Goede arbeidsomstandigheden in een organisatie zijn belangrijk. Daardoor kunnen werknemers veilig, gezond en gemotiveerd hun werk doen. Daarnaast zijn gezonde en gemotiveerde werknemers productiever dan zieke of ongemotiveerde werknemers.

Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. Inspectie SZW houdt toezicht op deze wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Op deze pagina's vindt u informatie en diverse links op het gebied van wet- en regelgeving en beleid:

Initiatieven waterbouw sector

De waterbouw sector doet zelf ook veel om de arbeidsomstandigheden op een hoog peil te houden. Niet alleen hebben veel bedrijven hun eigen, uitgebreide veiligheidsprogramma's, maar ook vanuit de sectorale organisaties wordt dit ondersteund middels initiatieven en rapportages.

Hier vindt u meer informatie over deze initiatieven: