Campagne Top 5 risico's - Risico 2

De waterbouw sector doet er via diverse procedures en systemen alles aan om het werken veiliger te maken. Toch blijken sommige arborisico’s maar lastig uit te bannen en is daarvoor blijvende aandacht nodig. Daarom wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de Top 5 Risico’s in de waterbouw:

  1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen
  2. Snijden
  3. Bekneld raken
  4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object
  5. Geraakt worden in de ogen

Hopelijk inspireren wij u hiermee tot het nemen van succesvolle maatregelen in uw eigen werkomgeving!

Hierbij treft u de tweede best practice aan. Bekijk ook de animatievideo die hoort bij het risico “snijden”.

Omdat incidenten met uitglijden, struikelen en vallen vaak voorkomen, hebben wij bij deze editie een extra best practice voor dit risico toegevoegd. Bovendien is dit een prachtig voorbeeld van hoe een bedrijf vanuit de praktijk een oplossing heeft ontwikkeld!

De Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” met de animaties, posters en brochure is beschikbaar op: gezondwerkenindewaterbouw.nl.