Missie

Met deze website gezond werken in de waterbouw willen sociale partners bijdragen aan het leveren van informatie en inspiratie op het gebied van veilig werken in de waterbouw.

Sociale partners in de waterbouw hebben veel aandacht voor veiligheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de waterbouw. Steeds meer werkgevers en werknemers onderkennen, mede gezien de latere pensioengerechtigde leeftijd, het toenemende belang om wederzijds te investeren in duurzame inzetbaarheid van mensen. Voor gezonde en productieve bedrijven zijn immers gezonde, productieve én gemotiveerde mensen nodig.